05 Şubat 2023

Ahmet Faruk Demir / Mühendis

En eski bilim dalları arasında yer alan mühendislik, insanlık için büyük önem arz eden bir meslek dalıdır. Mühendislik, insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli alanlarda araştırmalar ve üretimler gerçekleştiren bilim dalıdır. Mühendis; teknik, sosyal ve ticari sorunlara çözüm geliştirmek için marifet, matematik ve bilimsel bilgiyi kullanan, birikmiş tecrübelerden faydalanan, mühendislik prensiplerini uygulayan, alanında uzmanlaşmış çözümleyici zeka sahibi kişidir.

haber/Photo_1674217642771.jpg

Mühendislik veya mühendis Türk Dil Kurumu’na göre, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. 

Mühendis kelimesi Arapça kökenlidir. Sahiplik eki olan ‘mü’ ile hesaplama anlamına gelen ‘hendese’ kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Dolayısıyla mühendis, ‘Hendese (hesap) bilen kişi’ anlamına gelmektedir. Hendese hesap, matematik anlamlarının yanı sıra geometri anlamına da gelmektedir. Ancak günümüzdeki karşılığı geometri değil tasarımdır. 

Latin kökenli dillerde mühendis kelimesinin karşılığı ‘engineer’dir. Kelimenin etimolojik geçmişi tarih öncesi çağlara uzanır. Latince ‘ingignere’ yaratan, icat eden anlamındaki kökten türeyen sözcük 11. Yüzyılda bugünkü anlamında ‘ingeniator’ olarak kullanılmıştır, ’ingenium’u (yaratıcılığı) olan ‘ingenius’ ise yaratan, zeki, mucit anlamlarında kullanılmıştır. Buharın icadından sonra makineye ‘engine’ adının verilmesiyle bugünkü yapısı olan ‘engineer’ anlamına kavuşmuştur. Bu bakımdan ‘engine’ kelimesi de dahice şey, işe yarar buluş anlamında kullanılmıştır.

Demir yolları inşaat mühendisi Arthur Mellen Wellington'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır."

Mühendislik, bilim ile teknoloji arasında bir köprü niteliğinde olan bir disiplindir. Modern dünyanın inşasında önemli bir yere sahiptirler. Tüm mühendislik dalları kategorilerine ve alanlarına göre amaçlar geliştirip, daha iyi ve daha kaliteli özellikler üretmek için çalışırlar.

Başlıca Mühendislik dallarından, Ziraat mühendisliği; Bitkisel ve hayvansal üretimin yanında tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültürteknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı ve biyogazdan enerji üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bölüm mezunları bahçe ve tarla bitkilerinin verimli bir şekilde üretilmesi, hayvancılık, hayvan yemlerinin geliştirilmesi, biyoyakıt, biyogaz ve süt teknolojisi gibi birçok alanda etkin rol oynamaktadır. Tarımda verimin arttırılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi açısından önem arz eden bir mühendislik dalıdır.

Mühendisler; Hayatı daha güzel ve kolay yapmaya çalışan zanaatkârlardır. Mühendisler için, teknolojiyle iç içe yaşamakta kaçınılmaz bir durumdur. Zor bir projeyi başarıyla tamamladıktan sonra tüm mühendislerin hissettikleri bir gurur ve esenlik duygusu vardır. Yaşamı ödüllendiren bir kariyer: insanlık için yararlı ürünler ve hizmetler yaratmak, tasarlamak ve üretmektir.

Mühendislik bir sanattır.

 Zir. Müh. Ahmet Faruk DEMİR