26 Mayıs 2024

AHMET FARUK DEMİR / HUBUBAT EKİMİ

Ülkemizde serin iklim tahıllarının özellikle de buğdayın güzden ve kışlık olarak ekilmesi hem ürünü emniyete almak hem de birim alandan daha yüksek verim alabilmek için önemlidir.

haber/Photo_1700493810827.jpg

Kuru tarım bölgelerinde ekim zamanı daha çok yağışa bağlı olarak uygun toprak nemini yakalamakla yakından ilgili olduğundan yıllara göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. 

Ekimin en uygun zamanda yapılması ile çimlenme oranı, kök ve toprak üstü aksam gelişmesi, kışa dayanıklılık, su ve gübre kullanım etkinliği artmakta, yatma azalmakta dolayısıyla birim alanda verim oranı yükselmektedir. 

Kışlık buğday ve arpa çok geç ekildiğinde ilkbahar ile sıcaklık ve gün uzunluğunun arttığı yaz aylarında, büyüme ve gelişmesini daha hızlı bir şekilde tamamlamak zorunda kalmaktadır. Yeterince derin ve kuvvetli kök sistemi oluşturulamadığı için kuraklıktan daha fazla zarar görürler. Bunun sonucunda, elverişli su ve sıcaklık yeterince değerlendirilemediği için verim azalmaktadır. Geç ekim buğday tanesinin protein ve nem içeriğini artırsa da un veriminde azalma olabilir. Geç ekim yapılan yerlerde % 15 - 31 oranlarında verim düşüşleri yaşanmıştır. Buğdayda en yüksek verim normal ekim zamanında ekilen buğdaylardan alınmıştır.

 

Bu yüzden bölgenin iklim koşulları ya da yağış alıp almaması çiftçiler için büyük önem arz etmektedir. Ekim, Kasım ayları buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin ekim dönemidir. 

Buğday ekili alanların çiçek tarlalarını andırmaması için, kaliteli ve yüksek verimli sertifikalı tohumluk kullanılması, daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için önemli bir faktördür. Nitelikli tohumluk, ürünün iç ve dış pazarlarda satış şansını arttırmaktadır. 

Bölgemizde başlayacak olan hububat ekim döneminde, çiftçilerimiz kullanacakları gübre miktarını, cinsini belirlemek için mutlaka toprak analizi yaptırmalıdırlar. Yapılan analiz sonucuna göre gübre kullanarak, ekolojiye uygun kaliteli ve nitelikli tohumluk seçimi yapmalıdırlar. Ekimde kullanılacak tohum ve gübrenin ne oranda kullanılacağı ekim aşamasında nelere dikkat edeceği gibi konularda Ziraat Mühendislerinin bilgilerinden faydalanmalıdırlar. 

Yeni tarım sezonunun çiftçiler için hayırlı ve bereketli geçmesini dilerim.

Zir. Müh. Ahmet Faruk DEMİR