05 Aralık 2020

Ahmet Faruk Demir Yazıyor... (Antepfıstığı - Hasat)

Yurdumuzun Gaziantep ve yörelerinde istediği ortamı bulan adını da ilimizin adından alan bitki, ekonomik verimliliğini yurdumuzda arttırmış bulunmaktadır. Meyvelerini salkımlar şeklinde, pembe renkleriyle sergileyen antepfıstığı ağacının verimi diğer benzer ürünlere göre daha fazla değildir, fakat meyveleri çok lezzetli ve besleyicidir. İki yılda bir yüksek rekolte alınan antepfıstığında, 2020 yılında ise yüksek rekolte beklenmektedir.

haber/Photo_1594220535532.jpg

Kötü şartlarda da ekonomik olarak verim sağlayabilse de; antepfıstığının sulama, gübreleme, budama, toprak işleme, ilaçlama gibi ihtiyaçları da vardır ve bu koşullar sağlandığında verim dikkate değer şekilde artmaktadır. 

Antepfıstığı, memleketimizin önemli ihraç ürünlerinden biri olup, her yıl gerek yabanilerin (melengiç gibi) aşılanmalarıyla ve gerekse çöğürlerle tahsisine çalışılan plantasyonlarla gelecekte daha da geniş sahalar üzerinde ziraatı yapılarak, çiftçimizin kalkınmasına ve işsizliğin giderilmesine defayda sağlamaktır. 

Antepfıstığı salkımlarında bulunan meyveler aynı zamanda olgunlaşmazlar. Olgunlaşma önce salkımın uç kısmında bulunan meyvelerde başlar. Olgunlaşan meyveler ağaç altına dökülmeye başlar. 

Öte yandan ağaç altı meyve dökümleri aynı zamanda hasat döneminin saptanmasına yardımcı olmaktadır. Ağaçlardaki meyvelerin %1–3 ' ü yere döküldüğünde hasada başlanabilir. 

Antep fıstığı hasadı cumbaların (fıstık salkımı) elle koparılması ile yapılır. Cumbaların salkım eğiminin ters yönünde ve salkım sapının dalla birleştiği yerden koparılmasına özen gösterilmelidir. 

Salkımı daldan koparmadan meyveleri tek tek seçerek hasat yapmak doğru değildir. Hasat bu şekilde yapılırsa ağaç üzerinde salkım sapları ve boş meyveler kalmaktadır. Ağaçta kalan bu artıklar zararlılar için uygun bir barınak teşkil edeceğinden mutlaka koparılmalıdır. Ağaç dallarını sallayarak veya sopalarla dallara vurarak hasat yapmak da doğru değildir. Bu şekilde yapılan hasatta ağaç dalları zedelenip kırılabilir. Neticede gelecek yılın mahsul gözleri zarar görebilir. Bunların yanı sıra hasatta kullanılan sopalar tüm ağaçlarda kullanıldığında ağaçların birisisinde bulunan hastalık etmenleri diğer ağaçlara vektörel taşıma yoluyla bulaşma olasılığı da vardır.